Rollespilsmagasinet.dk

om bordrollespil, af bordrollespillere

 

 

Visionen

Vision er at skabe et krydsfelt for dansk bordrollespil og miljøet omkring det, og ved hjælp af hjem­mesiden og magasinet at danne en platform, der kan bygge bro mellem foreningerne, ild-sjælene, ar­ran­gementerne og alle de andre gode initiativer, der findes overalt i landet.

     Derudover er det et ønsker at indsamle og bevarer overset, glemt eller gammelt materiale og gøre det til­gæng­eligt for alle, der har lyst til at gå på opdagelse efter nyt eller genlæse klassikere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmesiden

www.rollespilsmagasinet.dk hjem­mesiden, hvor det bliver muligt at down­­loade gamle rollespilsmagasin­er, finde rol­lespilsklubber i din omegn, fin­de oversigter over con’er i Danmark, og ik­ke mindst kan du finde Rollespilsmagasinet ÆRA der.

Rollespilsmagasinet ÆRA

ÆRA er Danmarks nye online magasin om bord­rol­le­spil. Vi bestræber vi os på at lave et magasin, der henvender sig til alle med in­ter­esse for bordrollespil såvel i, som udenfor mil­­jøet. Derfor bli­ver hvert nummer af ÆRA en blanding af nyt og gam­melt idet vi, ud­ov­er selv at skr­ive materiale, også vil gøre et stort arbejde for at finde og brin­g­­e in­te­r­­e­s­­­san­te gamle artikler. Vi vil grave de gode artikler, an­meldelser, his­to­rier, idéer og tanker frem fra in­ter­nettet; redigere og finpudse dem i sam­arbejde med for­fatterne og så præ­sen­tere dem i ÆRA – en slags ro­l­le­­spilsantologi fra den digitale sfære, der ud­kommer jævnligt.

Hjem (eller kort og godt om...)

 

  © 2009 Rollespilsmagasinet.dk | e-post: kontakt@rollespilsmagasinet.dk | nyhedsbrev & opdateringer: tilmeld dig her